276

Če se navadiš poiskati vsaj enkrat na teden Marijino družbo, da gresta k Jezusu, boš videl, kako boš bolj občutil božjo pričujočnost.

Ta točka v drugem jeziku