407

Ne mešajmo pravic, ki izhajajo iz našega položaja, z osebnimi pravicami. — Prvim se ne smemo odreči.

Ta točka v drugem jeziku