404

Doživel si neuspeh! — Mi nismo nikdar neuspešni. — Vse svoje zaupanje si položil v Boga.

— Potem nisi opustil nobenega človeškega sredstva.

Prepričan bodi v to resnico: tvoj uspeh — zdaj in za ta primer — je bil v tem, da ti je spodletelo. — Zahvali se Gospodu in začni znova!

Ta točka v drugem jeziku