602

Ti, ki si učen, poznan, znaš govoriti, mogočen: če nisi ponižen, ne veljaš nič. Odlomi, izpuli ta “jaz”, ki ga je toliko preveč — Bog ti bo pri tem pomagal —, in tedaj boš lahko začel delati za Kristusa na zadnjem mestu v njegovi vojski apostolov.

Ta točka v drugem jeziku