613

Da boš ti, ki si tako prazen in vase zagledan, lahko ponižen, je dovolj, da premisliš o Izaijevih besedah: si “kaplja vode ali rose, ki pade na zemljo in jo je komaj videti”.

Navedki iz Svetega pisma
Ta točka v drugem jeziku