667

Obujanja vere, upanja in ljubezni so ventili, skozi katere se širi ogenj duš, ki živijo božje življenje.

Ta točka v drugem jeziku