Majhne stvari

Majhne stvari → dobro opravljeno delo
Majhne stvari → in asketski boj
Majhne stvari → majhna mrtvičenja
Majhne stvari → Nebesa

Božji prijatelji

Majhne stvari → nenavezanost
Majhne stvari → njihova učinkovitost
Majhne stvari → njihova vrednost
Majhne stvari → postanejo veliko po ljubezni
Majhne stvari → posvečevanje običajnega
Majhne stvari → pot svetosti
Majhne stvari → svetost in majhne stvari
Majhne stvari → v iskrenosti
Majhne stvari → v notranjem življenju
Majhne stvari → v pobožnosti
Majhne stvari → žrtev iz ljubezni