Skušnjave

Skušnjave → boj, ne dialog
Skušnjave → ukrepi
Skušnjave → zoper poklic