Kärleken till Kyrkan

Kärleken till Kyrkan samlar tre predikningar av Opus Deis grundare: Lojalitet mot kyrkan, Kyrkans övernaturliga syfte och För evigt präst. Volymen innehåller också två artiklar av den salige Alvaro del Portillo om Opus Deis grundare. Jesús Urteaga förklarar i inledningen: »Denna bok är resultatet av en önskan att i en enda volym presentera tre predikningar av msgr Josemaría Escrivá och två texter av msgr Alvaro del Portillo, en nära medarbetare och första efterträdare till msgr Josemaría Escrivá, med ett enda tema som återspeglas i titeln: Att älska kyrkan. Detta var hans ständiga budskap: "Den enda ambitionen, den enda önskan hos Opus Dei och hos vart och ett av dess barn är att tjäna kyrkan, så som hon vill bli tjänad, utifrån den specifika kallelse som vår Herre har gett oss."«

Denna bok på ett annat språk