50

Fikonträdet som inte bar frukt

Den helige Matteus berättar även att Jesus återvände hungrig från Betania. Allt Kristus gör berör mig djupt, och i synnerhet då jag ser att han är en verklig människa, fullkomlig människa samtidigt som han är fullkomlig Gud, för att lära oss att dra nytta även av vår misär och våra naturliga personliga svagheter för att frambära oss själva - sådana vi är - till Fadern, som med glädje tar emot vårt brännoffer.

Han var hungrig. Universums Skapare, alltings Herre, är hungrig! Herre, tack för att evangelisten - inspirerad av Gud - nedtecknade den detaljen i denna passage, som tvingar mig att älska dig mer, som inspirerar mig till att ivrigt längta efter att betrakta din heliga mänskliga natur! Perfectus Deus, perfectus homo - fullkomlig Gud och fullkomlig människa av kött och blod, som du och jag.

Denna punkt på ett annat språk