Brev I

Brev I. Det är under denna titel som den offentliga utgivningen av de långa brev som den helige Josemaría skrev till medlemmarna i Opus Dei påbörjades i september 2020. Den helige Josemaría använde muntlig predikan och olika skrivformer för att överföra budskapet om helighet i det vanliga livet. Bland dem finns de instruktioner och brev, där han förklarar Opus Deis natur och apostolat. Denna volym innehåller de fyra första breven på ett andligt tema. De kastar alla ljus över det kristna livets väg mitt i världen och är därför relevanta för alla som är intresserade av helighetens budskap i sin egen tillvaro. Som msgr Fernando Ocáriz skriver i prologen till Brev I: »Målet var att för män och kvinnor öppna "jordens gudomliga vägar", att visa att ädla mänskliga uppgifter kunde utföras i gemenskap med Gud på ett sådant sätt att de också kunde vara helighetens vägar«. Dessa fyra första brev handlar om det vanliga livet som en väg till helighet, ödmjukhet, den kristnes uppdrag i samhällslivet och kärleken till nästa i förmedlingen av tron.

Denna bok på ett annat språk