Brev II

Brev II. Denna utgåva publicerades 2022 och består av fyra nya brev på ett andligt tema, daterade mellan 1939 och 1943, men djupgående omarbetade på 1960-talet. Deras teman är: lekfolkets uppdrag inom utbildningsområdet; en beskrivning av Opus Deis karisma och dess evangeliserande uppdrag; arbetet med att ge ungdomar en kristen utbildning; och att villigt tjäna kyrkan. Tillsammans med Instruktionerna är dessa Brev dokument där Josemaría Escrivá förklarar Opus Deis natur och apostolat, samtidigt som han på ett praktiskt sätt visar hur man följer Jesus Kristus i dagens värld och sprider evangeliet var man än befinner sig. Som med andra skrifter av den helige Josemaría riktade till medlemmar av Opus Dei, har de flesta av hans texter ett universellt värde och kan vara av intresse för en bred publik, särskilt när det gäller lekfolkets kallelse till helighet.

Denna bok på ett annat språk