I dialog med Herren

I dialog med Herren är en samling av den helige Josemarías predikningar till medlemmar av Opus Dei som bodde eller arbetade med honom i Rom mellan 1954 och 1975. Även om de 25 texterna är spridda över tiden finns det vissa gemensamma idéer, till exempel inbjudan att personligen identifiera sig med Jesus Kristus, tankar om det gudomliga barnaskapet, kärlek till Gud och kyrkan, teman om bön och kontemplativt liv, sökandet efter kärlek i det vanliga livet, ödmjukhet och broderlig kärlek. Hans ord publicerades för en allmän publik 2017, i samband med de kritiskt-historiska utgåvorna av hans fullständiga verk. Med hänvisning till den utgåvan sade biskop Javier Echevarría 2016: »många andra människor ‒ förutom medlemmarna i Opus Dei ‒ kommer att upptäcka en hjälp att umgås med Gud med tillit och barnslig tillgivenhet.« Titeln »uttrycker väl innehållet och syftet med denna katekes: att hjälpa till att göra personlig bön«. De texter som är samlade här är de samma som publicerades 2019, men utan det textkritiska kommentarerna. Utan dem blir antologin mer tillgänglig för en bred publik.

Denna bok på ett annat språk