Josemaría Escrivá om universitetsväsendet

Volym från Navarras universitet med anledning av saligförklaringen av dess grundare och förste kansler Josemaría Escriva, som innehåller de olika akademiska tal som han höll inför universitetskollegiet, den predikan som hölls på Navarras universitets campus i oktober 1967 och några av hans andra offentliga uttalanden om universitetsfrågor. Slutligen innehåller den talen från den akademiska ceremoni som hölls den 26 juni 1992 på årsdagen av den helige Josemarías död. Volymen inleds av den dåvarande biskopen och Opus Deis prelat, den salige Álvaro del Portillo, kansler för Navarras universitet, som på ett mästerligt sätt lyfter fram huvuddragen i den helige Josemarías tankar om universitetet.

Denna bok på ett annat språk