103

Запомни добре и повтаряй бавно често пъти през деня онези думи, които са ти направили особено впечатление по време на молитвата!

Този параграф на друг език