117

Пишеш ми следното: „Четивото осигурява моя духовен запас, който на пръв поглед изглежда безполезен. — Обаче често именно от него паметта естествено извлича материала, който подхранва моя духовен живот и мотивира благодарствената ми молитва след приемане на Святото Причастие“.

Този параграф на друг език