112

Радвам се, че живееш с това желание да обезщетяваш за греховете „на целия свят“, както казваше ти. — Добре! Но започни най-напред с хората от твоето духовно семейство, с твоите кръвни роднини и с хората от твоята Родина.

Този параграф на друг език