778

Става дума за секунди… Преди да започнеш каквато и да е работа, помисли: какво Бог иска от мен в този случай?

И с Божията помощ го направи!

Този параграф на друг език