818

За великите души са важни дори и най-малките неща.

Предмети
Този параграф на друг език