822

Казваш ми: „Нека ми се удаде случай да извърша нещо велико, тогава…“ — Нима чак „тогава“? Наистина ли искаш да ме убедиш, че може да се постигне победа в свръхестествената Олимпиада без ежедневна подготовка и без тренировка?

Предмети
Този параграф на друг език