820

Не съди по това дали началото на някое дело е незначително! Спомням си, веднъж ми казаха, че семената, от които израства едногодишната трева, били също толкова големи, колкото семената, от които израстват вековни дървета.

Предмети
Този параграф на друг език