Апостол

Апостол → апостол на апостолите
Апостол → апостолска клетка
Апостол → благотворителност, съжителство
Апостол → бъди инструмент
Апостол → Вяра
Апостол → душа на молитва и жертва
Апостол → дързост
Апостол → естественост
Апостол → надежда
Апостол → освещавам се да се осветя
Апостол → пример
Апостол → приятелство
Апостол → смирение
Апостол → съизкупител с Христос
Апостол → християнинът е апостол
Апостол → чрез работа