Христос е, Който преминава

Тази книга на друг език