Бразда

„Тези страници разкриват самия живот на християнина, в който – по примера на Христос – божественото и човешкото се вплитат, без да се смесват, но без прекъсване“ (Блажен Алваро дел Портильо, Въведение).

И „Бразда“, подобно на книгата „Път“, е плод на личната молитва на свети Хосемария Ескрива и на опита от душепастирското му служение. Съставена също така от отделни мисли, пораждащи размисъл, тя представя привлекателна гледна точка към човешките добродетели. „Бразда“ иска да достигне до цялата личност на християнина - тяло и душа, природа и благодат – а не само до интелекта“ – пише блаженият Алваро дел Портильо във въведение към книгата. Свети Хосемария подготвя книгата за печат, като остава само да направи последната редакция, но за нея времето не му стига. Първото издание е посмъртно - от 1986 г.

Глави
Тази книга на друг език