520

Catòlic, Apostòlic, ¡Romà! —M’agrada que siguis molt romà. I que tinguis desigs de fer el teu «romiatge», videre Petrum, per veure Pere.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma