521

¡Quina bondat la de Crist, en deixar a la seva Església els sagraments! —Són remei per a cada necessitat.

—Venera’ls i queda’n molt agraït al Senyor i a la seva Església.

Aquest punt en un altre idioma