L’Església

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam!... —M’explico aquesta pausa teva, quan reses, assaborint-ho: crec en l’Església, Una, Santa, Catòlica i Apostòlica...

¡Quina alegria, poder dir amb tot el deler de la meva ànima: estimo la meva Mare l’Església santa!

Aquest crit —serviam!— és voluntat de «servir» fidelíssimament, ni que sigui a costa de la hisenda, de l’honra i de la vida, l’Església de Déu.

Catòlic, Apostòlic, ¡Romà! —M’agrada que siguis molt romà. I que tinguis desigs de fer el teu «romiatge», videre Petrum, per veure Pere.

¡Quina bondat la de Crist, en deixar a la seva Església els sagraments! —Són remei per a cada necessitat.

—Venera’ls i queda’n molt agraït al Senyor i a la seva Església.

Que tinguis veneració i respecte per la santa Litúrgia de l’Església i per les seves cerimònies particulars. —Compleix-les fidelment. —¿No veus que els pobrets homes necessitem que fins les coses més grans i nobles entrin pels sentits?

L’Església canta —s’ha dit— perquè parlant no en tindria prou per a la seva pregària. —Tu, cristià —i cristià escollit—, has d’aprendre a cantar litúrgicament.

¡Cal esclatar a cantar!, deia una ànima enamorada, després de veure les meravelles que el Senyor operava pel seu ministeri.

—I jo et repeteixo el consell: ¡canta! Que es desbordi en harmonies l’agraït entusiasme pel teu Déu.

Ser «catòlic» és estimar la Pàtria, sense cedir a ningú ser millor en aquest amor. I, alhora, tenir com a meus els afanys nobles de tots els països. ¡Quantes glòries de França són glòries meves! I, igualment, molts motius d’orgull d’alemanys, d’italians, d’anglesos..., d’americans i asiàtics i africans són també el meu orgull.

—¡Catòlic!: cor ample, esperit obert.

Si no tens una veneració summa per l’estat sacerdotal i el religiós, no és veritat que estimis l’Església de Déu.

Aquella dona que a casa de Simó el leprós, a Betània, ungeix amb un ric perfum el cap del Mestre, ens recorda el deure de ser esplèndids en el culte de Déu.

—Tot el luxe, la majestat i la bellesa em semblen poca cosa.

—I contra els qui ataquen la riquesa de vasos sagrats, ornaments i retaules, se sent la lloança de Jesús: Opus enim bonum operata est in me —ha fet amb mi una bona obra.

Referències a la Sagrada Escriptura
Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest capítol en un altre idioma