749

N’hi ha, d’infern. —Una afirmació que, per a tu, té aire d’obvietat. —Doncs te la vull repetir: ¡hi ha infern!

Fes-me’n ressò, oportunament, a l’orella d’aquell company... i d’aquell altre.

Aquest punt en un altre idioma