751

El cel: «Ni ull ha vist, ni oïda ha sentit, ni a cap home li ha passat pel pensament les coses que Déu té preparades per a aquells que l’estimen».

¿No t’empenyen a lluitar aquestes revelacions de l’apòstol?

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma