78

¿Quines són, al seu entendre, les funcions que competeixen a les associacions o sindicats d’estudiants? ¿Com han de plantejar-se llurs relacions amb les autoritats acadèmiques?

M’esteu demanant un judici sobre una qüestió molt àmplia. No per això m’entretindré en detalls: sols algunes idees generals. Jo crec que les associacions d’estudiants han d’intervenir en les tasques específicament universitàries. Hi ha d’haver uns representants —elegits lliurement pels seus companys— que es relacionin amb les autoritats acadèmiques, conscients que han de treballar a l’uníson, en una feina comuna: aquí hi ha una altra bona ocasió de fer un veritable servei.

Cal un estatut que reguli la forma que aquesta tasca es faci amb eficàcia, amb justícia, i d’una manera racional: els assumptes han d’estar ben treballats, ben pensats; si les solucions que hom proposa són ben estudiades, nascudes del desig de construir i no de l’afany de crear oposicions, aleshores adquireixen una autoritat interna que fa que s’imposin totes soles.

Cal, per tot això, que els representants de les associacions tinguin una formació seriosa: que estimin primer la llibertat d'altri, i la seva pròpia llibertat amb la consegüent responsabilitat; que no desitgin el lluïment personal ni s’arroguin facultats que no tenen, sinó que busquin el bé de la Universitat, que és justament el bé dels seus companys d’estudi. I que els electors escullin els seus representants per aquestes qualitats i no per raons alienes a l’eficàcia de la seva Alma Mater: és només així que la Universitat serà una llar de pau, un oasi tranquil d’inquietud serena i noble que facilitarà l’estudi i la formació de tots.

Aquest punt en un altre idioma