80

S’aprecia en l’opinió dels estudiants una crítica cada cop més intensa del caràcter vitalici de la càtedra universitària. Li sembla encertat aquest corrent d’opinió?

Sí. Àdhuc reconeixent l’alt nivell científic i humà del professorat espanyol, m’estimo més el sistema de la lliure contractació. Jo crec que la lliure contractació no perjudica econòmicament el professor, i que constitueix un incentiu perquè el catedràtic no deixi mai d’investigar i de progressar en la seva especialitat. També evita que hom entengui la càtedra com si fos un feu i no com un lloc de servei.

No excloc que el sistema de càtedres vitalícies pugui donar bons resultats en algun país, ni que amb aquests sistemes es produeixin casos de catedràtics molt competents, que de la càtedra en fan un veritable servei universitari. Però jo entenc que el sistema de lliure contractació facilita que aquests casos siguin més nombrosos, fins aconseguir l’ideal que ho siguin pràcticament tots.

Aquest punt en un altre idioma