793

Tres punts importantíssims per arrossegar les ànimes al Senyor: que t'oblidis de tu, i pensis només en la glòria del teu Pare Déu; que sotmetis filialment la teva voluntat a la Voluntat del Cel, com t'ensenyà Jesucrist; que secundis dòcilment les llums de l'Esperit Sant.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma