211

Lurpera itzazu penitentziaren bidez zure zabarkeria, irain eta bekatuak, zure apaltasunak egindako zulo sakonean. —Horrela lurperatzen ditu nekazariak fruitu ustelak, arba iharrak eta orbela sortu dituen arbolaren ondoan. —Eta, antzu, hobeto esana, kaltegarri zena, ugaritasun berri baten bultzagarri bihurtzen da.

Ikas ezazu erorialdietatik indarra ateratzen: heriotzatik, bizitza.

Puntu hau beste hizkuntza batean