220

Ez al dizu aho txarrik uzten eskale batzuk limosna eskertu edo eskatzean opa ohi duten ongizate fisiologiko hori —«Jaungoikoak osasun dizula, anaia»?

Puntu hau beste hizkuntza batean