57

Harreman ugariak eduki itzazu Espiritu Santuarekin —Ezezagun Handiarekin—, Bera baita santutu behar zaituena.

Ez ahaztu Jaungoikoaren tenplu zarela. —Parakletoa zure arimaren muinean dago: entzun iezaiozu eta arreta handiz jaso haren goiargiak.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean