64

Ez ezkutatu zure Zuzendariari etsaiaren zirikaldi horiek. —Senide arteko hizketaldia egitearekin lortu duzun garaipenak, Jaungoikoaren grazia ugaritzen dizu. —Eta gainera, orain zure arimaren aita denaren aholku dohaina eta otoitzak dauzkazu aurrerantzean garaile irtetzeko.

Puntu hau beste hizkuntza batean