70

Berriro diot: Apaizari zuzendutako txantxa horiek —isekak—, zuri aringarriak iruditzen zaizkizun gorabehera guztiak kontuan hartuta ere, gutxienez, arrunkeria eta oiheskeria dira beti.

Puntu hau beste hizkuntza batean