581

Zein apal eta xaloki kontatzen dituzten Ebanjelariek Apostoluen sinesmen eskasa eta zalantzaz betea agertzen dituzten gertakizunak!

—Zuk eta nik lehenbiziko haiek gero izan zuten sinesmen aldagaitza eta sendoa lortzeko esperantzarik gal ez dezagun.

Puntu hau beste hizkuntza batean