588

«Omnia possibilia sunt credenti» —Dena ahal du sinesten duenak. —Kristoren hitzak dira.

—Zergatik ez diozu Apostoluekin batera hauxe esaten: «adauge nobis fidem!» —gehi ezazu nire sinesmena!?

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean