Sinesmena

Sinesmena → fede bizia eta operatiboa
Sinesmena → fedearen indarra
Sinesmena → natura eta beharra