754

Hau da atea ireki eta Zeruko Erreinuan sartzeko giltza: «qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum» —nire Aitaren nahia egiten duena…, hori sartuko da!

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean