759

Bakea, bakea! esaten didazu. —Bakea… borondate «oneko» gizakientzat da.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean