760

Bakera daraman arrazoiketa, Espiritu Santuak Jaungoikoaren Nahia bete nahi dutenei eginik ematen diena: «Dominus regit me, et nihil mihi deerit» —Jaunaren mendean nago eta ezer ez zait faltako.

Zerk ardura lezake hitz hauek benetan esaten dituen arima?

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean