798

Arrazoiak?… Nolako arrazoiak eman ote zizkion Ignazio gaixoak Xabier jakintsuari?

Puntu hau beste hizkuntza batean