807

Zure adiskide horretaz esaten didazu,sakramentuak maiz hartzen dituela, bizitza garbikoa dela, eta ikasle ona. —Baina ezomen da «egokitzen»: buru ukamenaz eta apostolutzaz hitz egiten badiozu, tristatu eta joan egiten zaizu.

Ez zaitez kezkatu. —Ez da zure apostolu grinaren porrota: Ebanjelariak kontatzen duen gertaera da, hitzez hitz: «guztiz ona izan nahi baduzu, zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behartsuei» (ukamena)… «gero, zatoz eta jarraitu niri» (apostolutza).

Gazteak ere «abiit tristis» —goibeldurik alde egin zuen: ez zion graziari erantzun nahi izan.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean