791

Ez zaude «dardarka». —Horregatik erakartzen duzu hain lagun gutxi. —Badirudi ez zaudela oso ziur Kristogatik munduko gauza horiek utzita irabazten duzunaz.

Aldera ezazu: bateko ehun eta betiko bizitza. —«Irabazpide» txikia deritzozu?

Puntu hau beste hizkuntza batean