Jesus arantzez koroatua

Ase da, ase, gure Erregearen oinaze egarria!

-Pretorio barrura daramate nire Jauna, eta han biltzen dira gudamutil guztiak (Mk 15, 16). –gudamutil ankerrek biluzi dituzte Jaunaren haragi txit garbiak. Eta zapi zarpatsuz estali, -Kanabera ipini diote, errege-makila bezala, eskuinean…

Mailuz joka sartu diote buruan arantzazko koroia, eta irrizko errege antzo agertzen zaigu. Ave Rex judaeorum! –Agur, Judutarren Erregea (Mk 15, 18). Buruan jo eta masailekoka… eta txistuka darabilte.

Arantzez koroatu eta zarpail gorriz jantzirik, Jesus judutarren aurrean jartzen dute: Ecce homo! –Hona hemen gizona! Eta oihuka zioten berriro apaiz buruek eta jendeak: Josi, jos ezak hori gurutzean! (Jn., 19, 5-6).

-Zuk eta nik ez ote dugu, inoiz, Jesus berriro arantzez koroatu, masailekoka jo eta txistukatu?

Ez, ez gehiago, Jesus, ez gehiago… Buka dezagun hamarreko hau, erabaki zintzo-garbi bat hartuz.

Puntu hau beste hizkuntza batean