Gurutzea sorbaldan

Jesus, Gurutzea sorbaldan duela, hebreeraz Golgota deritzan Kalbario tokirantz doa (Jn 19, 17). –Bere etxaldetik zetorren Simon Zirenetarrari heldu eta Jesusen atzetik Gurutzea eramaten jartzen dute (Lk., 23, 26).

Ongi bete da Isaiasek esana (53, 12): cum sceleratis reputatus est, gaizkiletzat hartu dute. Beste bi gizon eraman baitzituzten Harekin batean hiltzera. Bi gizon lapur (Lk 23, 32).

Inork nire atzetik etorri nahi badu… Adiskide enetxo: goibel gaude, Jesus gure Jaunaren Pasioa bizituz. Begira nolako maitasunez heltzen dion Gurutzeari. –Ikas dezagun. –Jesusek zugatik darama Gurutzea; eramazu zuk Jesusengatik.

Baina ez ezazu Gurutzea arrastaka eraman… Tente eramazu eta zure Gurutzea, horrela eramanik, ez da edozein Gurutze izango, Gurutze Santua baizik. Ez ezazu etsipenez Gurutzea eraman. Etsipena gutxitxo duzu. Maite ezazu Gurutzea. Egiatan maitatzen duzunean, zure Gurutzea… Gurutzerik gabeko Gurutze izango.

Eta Hark bezalaxe, zuk ere Maria topo egingo bidean.

Puntu hau beste hizkuntza batean