419

Bērns. Slimnieks. Vai nevēlies šos vārdus uzrakstīt ar lielajiem burtiem? Mīlestībā kvēlojoša dvēsele bērnos un slimniekos saredz Viņu.

Šis numurs citā valodā