426

Dzīvojot Kristū. mums kļūst sasniedzams jebkurš mērķis, jo Viņš ir Valdnieks, Mīlestība un Dievs.

Šis numurs citā valodā